Skadeservice

Hos Nordic Cleaning tilbyder vi skadeservice, vi kommer altid ud hurtigst muligt, da vi på den måde kan begrænse din skade mest muligt. Skulle skaden ske, kan vi kontaktes hele døgnet på tlf. nr. 31 10 19 22.

Hvad vil der ske med dine ting, mens skaden bliver udbedret:
Skade på Deres indbo:
Tøj der bliver skadet: Alt bliver registeret og flyttet til vores lager i Dronninglund, herefter bliver alt soteret og rengjort. Tøj som ikke står til at rede bliver efterfølgende lagt til side, så taksator kan få en opgørelse.

Indbo som stadig kan bruges: Bliver registeret, flyttet til vores lager i Dronninglund, her rengøres alt.

Indbo som ikke kan reddes: Bliver flyttet til vores lager i Dronninglund, indtil taksator og skadeslidte har opgjort sagen, alt bliver hos os til sagen har en afklaring, alt bliver registeret på lister som både taksator og skadeslidte får udleveret eller tilsendt.

Skade på bygninger:
Sod: Når sod skal fjernes bruger vi special midler, som er udviklet til dette.

Fugt/vandskader: Vi opsuger vandet med godkendt udstyr til dette, vi kommer og stiller affugtere til udtørring af det skadet område.

Lugtgener: Vi kommer og finder årsagen til din lugtgenen, samt fjerne lugten med godkendte midler.

Afdækning: Ved storm og brandskader kommer vi og afdækker det skadede område.

Brandskader: Vi kommer og rydder op i og omkring bygningerne, vi kan desuden tilbyde genopbygning og renovering.